รูปแบบการติดตั้งเครื่อง ERV EBZ SERIES 

Feature ต่าง ๆ ของ ERV EBZ SERIES

รูปแบบการติดตั้งและเดินท่อ ERV EBZ SERIES

 ระบบไฟของ ERV EBZ SERIES
ใช้ไฟ 220V 

  ปรับระดับแรงลมได้ 3 ระดับ

  มีจอควบคุมการทำงานหลากหลายแบบ สามารถเลือกได้ตามความต้องการ