ERV FLOOR STANDING
เครื่องหมุนเวียนอากาศ/เติมอากาศ แบบตั้งพื้น

ERV หรือเครื่องหมุนเวียนอากาศแบบตั้งพื้นเหมาะสำหรับติดตั้งในพื้นที่ขนาดกลาง เช่น ห้องรับแขกส่วนกลางบ้าน ห้องอาหาร ห้องประชุม ห้องสัมนา ห้องฟิตเนส ห้องเรียน คลีนิค และอื่น  นอกจากยังสามารถใช้ติดในห้องพักผู้สูงอายุ และเหมาะกับในพื้นที่ที่อากาศอับ ไม่ถ่ายเท

โดยตัวเครื่องจะมีขนาดเหมาะสม การติดตั้งสะดวก ราคาไม่แพง ดูแลรักษาง่าย เหมาะกับผู้ที่ต้องการเริ่มรู้จักระบบหมุนเวียนอากาศบ้างแล้ว

ERV เครื่องหมุนเวียนอากาศ / เติมอากาศแบบตั้งพื้น ATF SERIES 

ERV เครื่องหมุนเวียนอากาศ / เติมอากาศแบบตั้งพื้น EPF SERIES 

ERV เครื่องหมุนเวียนอากาศ / เติมอากาศแบบตั้งพื้น HTF SERIES