เครื่องหมุนเวียนอากาศ / เติมอากาศ ERV
 รุ่น ATR-80 (135M3/H)
 รุ่น ATR-175 (297M3/H)

  ERV แบบแขวน ATR SERIES
จุดเด่นในการประหยัดพลังงาน


   ด้วยหลักการแลกเปลี่ยนพลังงานทำให้ความร้อนในอากาศไม่มีสูญหายไปโดยเปล่าประโยชน์ เพราะถูกนำการมาแลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง

   การแลกเปลี่ยนความร้อน สามารถทำได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นช่วงหน้าร้อน หรือหน้าหนาว

ทางเรามีแกน CORE สำหรับรุ่นนี้อยู่ 2 แบบ

1. ERV Core ทำหน้าที่ในระบบ ERV ซึ่งจะเป็นการแลกเปลี่ยนทั้งอุณหภูมิและมีส่วนในการลดความชื้นในอากาศด้วย

2. HRV Core จะทำหน้าที่ในระบบ HRV ซึ่ง HRV จะทำหน้าที่แลกเปลี่ยนเฉพาะอุณหภูมิเท่านั้น

  คุณสมบัติหลัก ๆ ของเครื่อง ERV แบบแขวน
ATR SERIES

1. ประหยัดพลังงาน
2. ตั้งเวลาการทำงาน
3. ระบบเดินอากาศทางคู่
4. EC มอเตอร์
5. มีแผ่นกรองอากาศ
6. แกนแลกเปลี่ยนทำจาก
แกรฟีน

     หลัการทำงานของ ERV หรือจะแลกเรียกอีกอย่างได้ว่าระบบระบายอากาศแบบ 2 ทิศทาง

   ซึ่งจะทำหน้าที่ระบายอากาศสกปรกในพื้นที่ปิด ออกไปสู่ภายนอก และนำอากาศบริสุทธิ์จากภายนอกเติมเข้ามาในพื้นที่แทน

เครื่อง ERV แบบแขวน ATR SERIES

Blower ใช้ EC Motor ช่วยเพิ่มแรงลมที่มากขึ้น

PRIMARY FILTER 

แผ่นกรองสำหรับกรองฝุ่นละออง สิ่งสกปรกต่าง ๆ จากอากาศที่เข้ามาจากภายนอก ก่อนเข้าสู่พื้นที่ภายในห้อง

ลักษณะภายนอกของตัวเครื่อง ERV แบบแขวน ATR SERIES