ERV WALL TYPE / WALL MOUNTED
เครื่องหมุนเวียนอากาศ/เติมอากาศ แบบติดผนัง

ERV หรือเครื่องหมุนเวียนอากาศแบบติดผนังเหมาะสำหรับติดตั้งในพื้นที่ขนาดเล็ก เช่น ห้องนอน ห้องนั่งเล่น ในคอนโด หรือ ติดในคอนโดที่พักอาศัย มุมรับแขก หรือมุมส่วนกลางเล็ก ๆ อาจจะใช้ติดในห้องพักผู้สูงอายุ และเหมาะกับในพื้นที่ที่อากาศอับ ไม่ถ่ายเท

โดยตัวเครื่องจะมีขนาดเหมาะสม การติดตั้งสะดวก ราคาเริ่มต้นไม่สูง เหมาะกับผู้ที่ต้องการเริ่มทดลองใช้ระบบหมุนเวียนอากาศ 

ERV เครื่องหมุนเวียนอากาศแบบติดผนัง
ATW SERIES 

ERV เครื่องหมุนเวียนอากาศแบบติดผนัง
EPW SERIES 

ERV เครื่องหมุนเวียนอากาศแบบติดผนัง
HTW SERIES