รายละเอียดแผ่นกรองภายใน ERV ECD SERIES 

กราฟีนแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเต็มแกน ด้วยเทคโนโลยีแลกเปลี่ยนความเย็นและความร้อนแบบสองทิศทาง

รูปแบบการแลกเปลี่ยนความร้อนในแต่ละฤดูกาล

การทำงานของ ERV ในแต่ละฤดูกาล

ตัวอย่างแปลนการติดตั้งภายในบ้าน

โครงสร้างและทิศทางการไหลของอากาศภายในเครื่อง ERV ECD SERIES