แผ่นกรองและแกนคอร์ ERV EEC SERIES 

     ตัวแลกเปลี่ยนความร้อนเอนทัลปี
  1.ความสามารถในการแลกเปลี่ยนความร้อนที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง
  2.ล้างทำความสะอาดได้และสิ่งแวดล้อม
  3.ป้องกันเชื้อราและต่อต้านจุลินทรีย์
   
     ประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความร้อนสูงสุดถึง 95%

รูปแบบการแลกเปลี่ยนความร้อนในแต่ละฤดูกาล

การทำงานของ ERV ในแต่ละฤดูกาล

ตัวอย่างแปลนการติดตั้งภายในบ้าน

ภาพแนวทางการติดตั้ง ERV EEC SERIES

ระบบ SUMMER BYPASS

MODEL ต่าง ๆ ของ ERV EEC SERIES

ทุกรุ่นของ ERV EEC SERIES ทางบริษัทฯ จะขายพร้อมกับจอรุ่นเดียวคือจอควบคุมระบบอัจฉริยะ KC8