เครื่องหมุนเวียนอากาศ / เติมอากาศ ERV
 รุ่น EPF-560
 ได้ผ่านการทดสอบและรับรองมาตราฐาน 3C ( โดยทดสอบในส่วนของ Purification Fresh Air Fan ( กำลังการฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ )

 – กำลังหมุนเวียนอากาศอยู่ที่ 560 ลบม. ต่อชั่วโมง
 – ค่าความละเอียดและความทนทานต่อการกรอง P4
 – อัตราการเกิดเสียงขณะที่เครื่องทำงาน 40-50db
 – พื้นที่ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับประสิทธิภาพสูงสุดอยู่ที่ 180 ตรม. ในความสูงจากพื้นถึงเพดานไม่เกิน 2 เมตร

ตัวเครื่องมาพร้อมกับหน้าจอควบคุมและสแดงผลการทำงานขนาด 7 นิ้ว

1.การตรวจสอบอัจฉริยะ

เลือกความเร็วลมที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติตามคุณภาพอากาศ

2.เปลี่ยนกรอง

ปุ่มจะสว่างขึ้นโดยอัตโนมัติและแจ้งให้ผู้ใช้เปลี่ยนหน้าจอตัวกรอง

3.ควบคุมความเร็วลม

เลือกความเร็วลมที่คุณคิดว่าเหมาะสมด้วยตนเอง คุณสามารถเลือกหนึ่ง สอง หรือสามเกียร์

4.ออกแบบปิดเสียง

ปิดเสียงด้วยปุ่มเดียว ไม่ต้องกังวลกับเสียงที่ส่งผลต่อการนอนหลับ


ไส้กรองใช้เกรดทางการแพทย์ HEPA H13

ซึ่งสามารถกรองฝุ่นขนาดเล็กได้ตั้งแต่ 0.3-3 ไมครอน กันเชื้อโรค และแบคทีเรียต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

ประสิทธิภาพในการกรอง PM 2.5 อยู่ที่ 99.97%

ตัวเครื่องสามารถทำงานได้
2 รูปแบบ 

1. ทำงานในระบบ ERV หมุนเวียนและเติมอากาศ

2. ทำงานในรูปแบบของเครื่องฟอกอากาศ หมุนเวียนกรองอากาศภายในห้อง

      แกนแลกเปลี่ยนความร้อนเต็มรูปแบบในตัว
     การนำความร้อนกลับมาประหยัดพลังงาน

     ความร้อนเหลือทิ้งที่ปล่อยออกมาภายในอาคารจะถูกนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อให้ความร้อนกับอากาศภายนอกที่นำเข้าในฤดูหนาว และทำให้อากาศภายในอาคารที่นำเข้าเย็นลงในช่วงฤดูร้อน ลดการสูญเสียพลังงานระหว่างการระบายอากาศและบรรลุผลการประหยัดพลังงาน ประสิทธิภาพการนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่สูงถึง 70% หรือมากกว่า