แผ่นกรองต่าง ๆ ภายในเครื่อง ERV ESJ SERIES 

  MODEL ของเครื่องหมุนเวียนอากาศ / เติมอากาศ ESJ SERIES

รายละเอียดต่าง ๆ ของแต่ละรุ่น ใน ESJ SERIES

แผ่นกรอง ERV ESJ SERIES

โมดูล IFD

ยับยั้งและกำจัดอนุภาค ไร แบคทีเรีย ไวรัส ก๊าซอันตราย ฯลฯ ที่เข้ามาในห้องและกรองแบบล้ำลึกได้อย่างทั่วถึง

HEPA เกรดทางการแพทย์ (H13)

>99.97% ประสิทธิภาพสูงในการกรองไฟฟ้าสถิตจับอนุภาค0.3μm

การติดตั้งสามารถติดตั้งได้ 3 รูปแบบ
1. ติดตั้งเป็นระบบฟอกอากาศ
2. ติดตั้งเป็นระบบระบายอากาศ
3. ติดตั้งเป็นระบบเติมอากาศ

SUPPLY AIR / EXHAUST AIR

Supply Air | Positive Pressure

Exhaust Air | Negative Pressure

FEATURE อื่น ๆ ของ ESJ SERIES

ตัวอย่างการติดตั้งภายในบ้าน

การติดตั้งในพื้นที่อื่น ๆ